2017 Tournament Results


2017 Viera TaeKwon-Do Tournament
TaeKwon-Do Tournament, Viera Recreational Center 10/21/2017


2017 Caribbean TaeKwon-Do Tournament
TaeKwon-Do Tournament, Colisea Pedrin Zorilla, San Juan 7/16/2017


Okito America Mini Tournament
TaeKwon-Do Tournament, Okito America, Gainsville 5/20/2017


Blue Dragon TaeKwon-Do Tournament
TaeKwon-Do Tournament, Miami Shore Recreation Center 2/25/2017